Vrdnik:

Banja Vrdnik - Lokacija

- Banja Vrdnik se nalazi u Vojvodini (središnji deo Srema) na južnoj strani padina Fruške gore. Banja je smeštena na nadmorskoj visini od 210 m. Okružena je bujnom vegetacijom koju čine potoci i prirodne lepote fruškogorskih šuma. Od Rume je udaljena 20 km, od Novog Sada 24 km, a od Beograda 80 km.

Lekoviti faktori i lekovita svojstva:

- U Banji Vrdnik preovlađuje umereno-kontinentalna klima sa malo padavina, odsustvom vetrova i velikom insolacijom od preko 2.200 časova. Zbog čistog vazduha Banja Vrdnik se svrstava i u red vazdušnih Banja. Banja je bogata termomineralnim vodama. Njene vode spadaju u red homeo-termi, temperatura vode iznosi oko 32,8° C. U balneološke svrhe koristi se kupanjem.

Indikacije, lečenje i prevencija bolesti:

- deformiteti kod zglobova i kicmenog stuba.
- vanzglobni reumatizam;
- postoperativna stanja lokomotornog aparata i kicmenog stuba;
- oboljenja perifernog centralnog motornog neurona (neuritisi, neuropatije, pareze, paralize i dr.);
- rekovalescentna stanja;
- svi oblici reumatskih oboljenja (hronicni degenerativni reumatizam koštano zglobnog aparata i kicmenog stuba);
- bolni sindromi razlicitog porekla;
- respiratorna i ginekološka oboljenja, migrenozna stanja;

Banja Vrdnik sportsko-rekreativni sadržaji:

- U Banji Vrdnik nalazi se otvoreni olimpijski bazen, nekoliko zatvorenih bazena, sauna. U blizini je fudbalsko igralište, pa je Banja pogodna za pripreme sportista.